Rząd chce, żeby za brak segregacji śmieci płacić cztery razy więcej

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że w chwili obecnej w gminie Psary nie trwają żadne prace, które prowadziłyby do zmiany stawek za wywóz odpadów segregowanych czy niesegregowanych. Wynoszą one obecnie 12,00 zł od mieszkańca za wywóz odpadów segregowanych i 18 zł od mieszkańca za wywóz odpadów niesegregowanych. Ceny te są niższe lub na podobnym poziomie, jak w innych porównywalnych z naszą gminach. Ustaleniem wysokości stawek za odpady zajmuje się rada gminy. Nie są one wprowadzane zarządzeniem wójta, burmistrza czy prezydenta.

Opłaty naliczane za odpady w różnych gminach w Polsce:

Gmina wiejska

Województwo

Liczba mieszkańców

Opłata za       odpady segregowane

Opłata  za       odpady niesegregowane

Jaktorów

Mazowieckie

11 965

14,50 zł

29,00 zł

Świerklaniec

Śląskie

11 952

14,00 zł

21,00 zł

Pleśna

Małopolskie

11 984

12,00 zł

24,00 zł

Czaplinek

Zachodniopomorskie

11 974

10,00 zł

18,00 zł

Psary

śląskie

11 966

12,00 zł

18,00 zł

W chwili obecnej trwają prace w Ministerstwie Środowiska nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. "We wrześniu przedstawimy projekt (…), w którym wpiszemy na sztywno różnicę, jaka ma dzielić stawkę opłat za śmieci segregowane i zmieszane. Będzie to czterokrotność. Jeśli rada gminy ustali, że sortujący śmieci mają płacić 15 zł, to ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli płacić 60 zł" - mówi Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Środowiska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", która poświęciła temu problemowi artykuł pt: „Nie segregujesz śmieci? Zapłacisz cztery razy więcej” (13 sierpnia 2018 roku). Być może ta informacja została odczytana mylnie przez niektórych mieszkańców, że to gmina wprowadza zmiana w opłatach. W rzeczywistości ani Wójt, ani Rada Gminy nie mają zamiaru tego robić. Planuje to natomiast Rząd RP, a jeśli takie prawo wejdzie w życie, będzie obowiązywało nie tylko w gminie Psary, ale we wszystkich 2478 gminach w Polsce.