II Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

II turniej KGW