Wiosenne sprzątanie świata

Na przełomie marca i kwietnia mieszkańcy naszej gminy zrzeszyli się w celu przeprowadzenia wiosennej akcji sprzątania świata. Dziękujemy za podjętą inicjatywę, dzięki której nasza gmina staje się piękniejsza i atrakcyjniejsza. Jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców do podejmowania podobnych akcji. W przypadku chęci odebrania i zagospodarowania uprzątniętych odpadów przez gminę, prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracowników naszego urzędu o organizowaniu podobnego przedsięwzięcia. Dzięki temu znacznie usprawnimy odbiór uprzątniętych odpadów i nie narazimy się, na „powrót” śmieci do przyrody, np. w wyniku rozszarpania worków przez zwierzęta.