Obchody Święta Konstytucji w gminie Psary

Tradycyjnie już w gminie Psary uroczyście obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Strzyżowicach odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, którą celebrowali kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz Karaś oraz proboszcz tamtejszej parafii ks. Sławomir Karaś. Po mszy wszyscy zgromadzeni udali się do Centrum Usług Społecznych, gdzie odbyła się część artystyczna.

Zanim na scenie pojawili się artyści, wójt Tomasz Sadłoń w krótkim przemówieniu podkreślił jak ważne jest obchodzenie i celebrowanie tak ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń, jak kolejna rocznica uchwalenia Majowej Konstytucji. Dalszą część uroczystości uświetniły występy zespołów śpiewaczych: Strzyżowiczanie, Górzanie i Tęcza oraz koncert patriotyczny w wykonaniu tenora Oskara Jasińskiego, któremu akompaniował na pianinie Tadeusz Trzaskalik.

W tegorocznych obchodach Święta Konstytucji w gminie Psary wzięli udział: senator Arkadiusz Grabowski, dyrektor biura poselskiego Wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak Anna Dąbrowska, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, wójt Tomasz Sadłoń z żoną, zastępca wójta Marta Szymiec, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, skarbnik gminy Joanna Przybyłek, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek, sołtysi, poczty sztandarowe: placówek oświatowych z terenu gminy, OSP, KGW, Akcji Katolickiej i Zagłębiowskiego Związku Pszczelarzy oraz prezesi, naczelnicy i strażacy, członkinie KGW, członkowie zespołów śpiewaczych i licznie przybyli mieszkańcy gminy.