Dotacje na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Psarach

Gmina Psary otrzymała dotacje, sięgające 374 tys. zł, na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

Promesę odebrała zastępca wójta Marta Szymiec oraz komendant gminny ZOSP RP i naczelnik OSP w Psarach dh Tomasz Kot z rąk wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego i komendanta głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Psarach zostanie wsparty dotacją sięgającą 254 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także dofinansowaniem wynoszącym 120 tys. zł z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dodatkowo w budżecie gminy zostało zabezpieczone na ten cel 286 tys. zł, z czego 36 tys. zł z funduszu sołeckiego. Jednostka OSP Psary zgromadziła natomiast 100 tys. zł.

Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 planowany jest na ten rok.