05 luty 2019
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych....

05 luty 2019
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych....

04 luty 2019
Zapraszamy na zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybiorą sołtysa i radę sołecką. Harmonogram zebrań na najbliższy tydzień:...

01 luty 2019
Wójt Gminy Psary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych....

01 luty 2019
31 stycznia, podczas V sesji Rady Gminy Psary złożono podziękowania sołtysom minionej kadencji....

30 styczeń 2019
Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach....

30 styczeń 2019
21 stycznia w Ośrodku Kultury w Preczowie odbyło się spotkanie z okazji święta babci i dziadka....

29 styczeń 2019
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary...

28 styczeń 2019
25 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach. Imprezę uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”....

28 styczeń 2019
24 stycznia, w sali konferencyjno-widowiskowej Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, na którym wójt Tomasz Sadłoń podsumował działalność psarskiego samorządu w 2018 roku....