15 październik 2020
Obecnie polska i regionalna gospodarka podejmuje działania wspierające przedsiębiorstwa w walce z negatywnymi skutkami kryzysu, spowodowanego przez epidemię COVID-19. W tym trudnym czasie – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach chce służyć realną...

15 październik 2020
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami...

14 październik 2020
Informujemy, że od 15 października 2020 r. Urząd Gminy w Psarach – ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. Uprzejmie prosimy mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum....

14 październik 2020
Projekty zmiany planów są wyłożone wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, od dnia 14 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r. Istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w godzinach...

13 październik 2020
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa, w tym roku nie obchodziliśmy tego dnia, tak jak dotychczas, ale kameralnie, w zamkniętym gronie i z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego....

13 październik 2020
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary....

13 październik 2020
NZOZ Gminne Centrum Medyczne Psary Sp. z o. o. przekazuje informacje dla mieszkańców i pacjentów dotyczące obowiązujących sposobów kontaktu z ośrodkiem....

13 październik 2020
Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu...

13 październik 2020
W związku z drugim potwierdzonym przypadkiem koronawirusa wśród pracowników Urzędu Gminy w Psarach informujemy, że w dniu dzisiejszym w budynku urzędu zostanie przeprowadzona dezynfekcja....

12 październik 2020
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, czyli m.in. rowów melioracyjnych należy do obowiązków właścicieli nieruchomości przez które te rowy przebiegają....