Nowy system gospodarowania odpadami

07 czerwiec 2018

W Polsce od 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który ma zapewnić większy porządek w gminie oraz lepszą segregację odpadów. Recykling jest znaną na całym świecie metodą ochrony środowiska naturalnego. Segregacja śmieci i późniejsze odzyskiwanie z nich surowców zapobiega przepełnianiu się składowisk, ogranicza emisję szkodliwych związków do atmosfery, chroni drzewa oraz zmniejsza zanieczyszczenia wód gruntowych.

Prowadzenie selektywnej zbiórki przynosi również korzyści finansowe, ponieważ koszt odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów segregowanych jest znacznie niższy, niż w przypadku 1 tony odpadów zmieszanych. Słowem segregacja się opłaca.

W związku z pojawiającymi się pytaniami jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi w gminie Psary, powstał informator, który ułatwi mieszkańcom poprawną segregację. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z jego treścią.

INFORMATOR DOTYCZĄCY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY

 


 

Lista dokumentów / aktów prawnych regulujących system gospodarowania odpadami w gminie: