Sołectwo Dąbie

22 maj 2018

Sołtysem sołectwa Dąbie jest Tadeusz Kubik.

Sołectwo zamieszkuje 829 osób. Miejscowość jest położona w centralnej części gminy. Znajduje się tutaj szkoła podstawowa, kościół, Ochotnicza Straż Pożarna, świetlica wiejska, plac zabaw oraz stadion. Na terenie sołectwa funkcjonuje drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zespół Śpiewaczy „Dąbie”. Na polach sołectwa co roku organizowane są Międzynarodowe Field Trialsy Psów Myśliwskich.

Nazwę miejscowości w zlatynizowanej formie Dambye wymienia w latach (1470-1480) Jan Długosz w księdze "Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis".