Sołectwo Gródków

22 maj 2018

Sołtysem Gródkowa jest Tadeusz Majerczyk.

Liczba ludności wynosi niespełna 1000 osób. Przez sołectwo przebiega droga wojewódzka nr 913 łącząca Będzin z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Przy tej drodze znajduje się główna siedziba Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, w której mieści się publiczny punkt dostępu do Internetu oraz filia ośrodka zdrowia. W sołectwie znajduje się także Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak z oddziałami przedszkolnymi, placem zabaw i siłownią zewnętrzną dla dorosłych. W okazałym budynku szkoły po termomodernizacji mieszczą się dobrze wyposażone sale lekcyjne, sala komputerowa, biblioteka, świetlica, mała sala gimnastyczna. Nowoczesny sprzęt multimedialny i audiowizualny pozwolił na wprowadzenie w placówce nowej jakości kształcenia opartej na innowacyjności, a także rozwinął umiejętności dzieci w zakresie informacji i komunikacji.

W bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się „Tartak Gródków” – jedno z największych przedsiębiorstw na terenie gminy. Sołectwo to ma również największe tereny leśne z bogatą fauną i florą spośród wszystkich wsi należących do Gminy Psary.