Sołectwo Strzyżowice

22 maj 2018

Sołtysem Strzyżowic jest Grażyna Słania.

Liczba mieszkańców wynosi około 1815 osób. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 913 łącząca gminę z Portem Lotnicznym „Pyrzowice” oraz Będzinem. Znajduje się tutaj szkoła podstawowa, przedszkole, filia ośrodka zdrowia i biblioteki, Ochotnicza Straż Pożarna, stadion, plac zabaw z hot spotem, kościół rzymskokatolicki i polskokatolicki, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i boisko. Co roku szkoła podstawowa w Strzyżowicach organizuje zawody balonowe w pierwszy dzień wiosny, jest to również jedna ze szkół w gminie, która bardzo aktywnie bierze udział w programach wymiany międzynarodowych. Działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich i klub sportowy „Jedność Strzyżowice”.

Pierwsze wzmianki pisemne dotyczące istnienia wsi pochodzą z 1120 r., a znajdujemy je w dokumentach nadawczych klasztoru na Zwierzyńcu. Na przełomie XVIII i XIX w. na terenie Strzyżowic istniała jedna z pierwszych kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. W tym czasie na terenie Strzyżowic znajdowało się sześć kopalni węgla kamiennego: "Andrzej II", "Jan II", "Prywatna", "Strzyżowice", "Teodor" oraz "Tadeusz". Ostatnią kopalnię zamknięto na początku XX wieku. Na terenie Strzyżowic znajdowały się także złoża kamienia wapiennego które były eksploatowane przez cementownie "Grodziec".  W 1961 r. w Strzyżowicach utworzono parafię Kościoła Polskokatolickiego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.