Zakończenie roku akademickiego UTW

9 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego, podczas którego wójt Tomasz Sadłoń wręczył słuchaczom dyplomy uczestnictwa.

Wykład kończący rok akademicki pt. „Przestrzeń międzyludzka, jako kontekst uczenia się dorosłych XXI wieku”, wygłosiła prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk z katedry pedagogiki AWSB.

Po wykładzie wójt Tomaszowi Sadłoniowi wraz z prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk wręczyli dyplomy dla tegorocznych absolwentów UTW. Z ramienia Akademii WSB w uroczystości brała udział Agnieszka Dubiel, koordynatorka Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających pod egidą dąbrowskiej uczelni.