Konwent Wójtów i Burmistrzów w gminie Psary

W minioną środę, 15 czerwca w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Województwa Śląskiego.

W spotkaniu organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów i Gminę Psary uczestniczyło blisko 70 włodarzy gmin oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Podczas spotkania wojewoda podsumował współpracę z samorządami lokalnymi w trakcie pandemii koronawirusa i trwającej wojny w Ukrainie. W trakcie konwentu odbyły się także wystąpienia online ukraińskich samorządowców, przedstawicieli Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy.

Spotkanie było też okazją do rozmowy o sytuacji finansowej samorządów. Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów Marek Wiewióra poinformował zebranych o projekcie mechanizmu rekompensującego gminom utracone dochody w związku z prowadzeniem Polskiego Ładu. W tej części wystąpili przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego. Na konwencie zaprezentowała się także nowa Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Elżbieta Żabicka-Łakomy.