Kapela Gródków z nagrodą Starosty!

14 czerwca Kapela „Gródków” odebrała z rąk Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. O jej przyznanie miał przyjemność wnioskować Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Uroczyste uhonorowanie zwycięzców odbyło się na deskach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, gdzie po części oficjalnej zwycięzcy mogli zaprezentować swój niepowtarzalny talent. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki.

Kapela „Gródków” to zespół muzyczny, który swoją działalność artystyczną rozpoczął w 2016 roku. Od początku zespół współpracował z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Psary, dzięki czemu został reprezentantem naszej gminy na festiwalach i konkursach o charakterze artystycznym i folklorystycznym. Kierownikiem zespołu jest Tadeusz Kmiecik, a instruktorem muzycznym Małgorzata Trzcionka. Zespołowi od zawsze towarzyszy akompaniament instrumentów m.in.: skrzypce, saksofon, instrumenty klawiszowe, gitara, perkusja. Muzycy będący członkami Kapeli „Gródków” mają wieloletnie doświadczenie sceniczne w ramach współpracy z innymi zespołami ludowymi. W 2021 roku zespół obchodził 5-lecie swojej działalności.

Kapela „Gródków” od początku swojej działalności bierze czynny udział w życiu kulturalnym gminy, a także regionu. Wielokrotnie występowała w ramach lokalnych imprez między innymi na „Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych” w Preczowie, a także na przeglądach ogólnopolskich, zdobywając tam zasłużone wyróżnienia. Szczególne osiągnięcia zespołu to III miejsce na V Festiwalu Muzycznym Artystów Nieprofesjonalnych „Na klepisku” organizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach. Kapela „Gródków” wraz z grupą uczniów reprezentowała również gminę Psary podczas międzynarodowej wymiany kulturowej, która odbyła się w węgierskim mieście Varpalotta.

Na co dzień grupa uświetnia spotkania lokalnej społeczności, podczas których prezentuje repertuar biesiadny, towarzyski, także o charakterze żartobliwym. Przeważają tutaj pieśni autorskie - komponowane i aranżowane według preferencji muzyków będących członkami tej grupy. Zespół w swoim repertuarze prezentuje elementy folkloru śląsko-dąbrowskiego.

Na podkreślenie zasługuje również fakt podejmowania przez członków zespołu inicjatyw integrujących i aktywizujących mieszkańców gminy. Zespół jest bowiem współorganizatorem wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury życia kulturalnego w sołectwie Gródków. Członkowie Kapeli „Gródków” założyli Stowarzyszenie Klub Seniora „Wspólnota”. Kierownik zespołu - Tadeusz Kmiecik został równocześnie prezesem tego stowarzyszenia, które mimo rocznej działalności, liczy już ok. 50 członków i ma na koncie wiele udanych inicjatyw integracyjnych.

Tadeusz Kmiecik wraz z kapelą oraz stowarzyszeniem aktywizuje seniorów organizując ich czas wolny, rozwijając ich zainteresowania historyczne, przyrodnicze, społeczne i kulturalne, propagując zdrowy styl życia oraz utrzymując sprawność psychofizyczną. Kapela oprócz występów artystycznych angażuje się w przygotowanie spotkań okolicznościowych z okazji Barbórki, Świąt Bożego Narodzenia czy zakończenia lata. Przeprowadziła warsztaty Nordic Walking na leśnych terenach Gródkowa z udziałem licencjonowanego trenera, a także zorganizowała kilka wyjazdów integracyjnych połączonych ze zwiedzaniem zabytków historii i techniki w Niemodlinie, Mosznej, Pszczynie, Nidzicy, Pławniowicach, Tarnowskich Górach, Zabrzu i Radzionkowie.

Jednak propagowanie tradycji i kultury regionalnej nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób. Kapela „Gródków” na uroczystości podziękowała wójtowi Tomaszowi Sadłoniowi, za pomoc przy organizacji występów artystycznych, wsparcie, zaufanie i za zgłoszenie do Nagrody Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.