Program Szosowych Mistrzostw Polski w gminie Psary

Wyścig odbędzie się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a rywalizacja została podzielona na dwa dni.

Sobota (25 czerwca 2022)
Rejestracja uczestników, kasa, odbiór numerów startowych

Biuro zawodów godz. 9.00 – 12.00

Start wyścigu (część 1)

Uroczyste otwarcie imprezy godz. 12.30
Kategoria: M50a godz. 13.00

3 x 31,3 km = 93,9 km
Kategoria: M50b godz. 13.20

3 x 31,3 km = 93,9 km
Kategoria: M60a godz. 13.20

2 x 31,3 km = 62,6 km

Start wyścigu (część 2)

Kategoria: M60b godz. 16.00

2 x 31,3 km = 62,6 km
Kategoria: M70a godz. 16.10

2 x 31,3 km = 62,6 km
Kategorie: M70b, M80 godz. 16.15

2 x 31,3 km = 62,6 km

Dekoracje

Dekoracje wyścigów sobotnich godz. 18.30

Niedziela (26 czerwca 2022)
Rejestracja uczestników, kasa, odbiór numerów startowych

Biuro zawodów godz. 8.00 – 10.00

Start wyścigu (część 1)

CM-20 godz. 10.30

4 x 31,3 km = 125,2 km
Kategoria: M30 godz. 10.40

4 x 31,3 km = 125,2 km
Kategoria: M40a godz. 10.50

3 x 31,3 km = 93,9 km
Wyścig zawodników bez licencji (amatorów) godz. 10.55

Wszystkie kategorie / 2 x 31,3 km = 62,6 km

Start wyścigu (część 2)

Kategoria: M40b godz. 14.30

3 x 31,3 km = 93,9 km
Kategorie: CK-20, K30 godz. 14.40

2 x 31,3 km = 62,6 km
Kategorie: K40, K50 godz. 14.50

2 x 31,3 km = 62,6 km

Dekoracje

Dekoracje wyścigów niedzielnych godz. 17.30