Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Janiny Błach,
Matki Bożeny Łapaj, Radnej Rady Powiatu Będzińskiego.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.


Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z pracownikami Urzędu Gminy Psary
oraz Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi