Ogólnopolski sukces „Leśnych Duszków”

1 Gromada Zuchowa „Leśne Duszki” działająca w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach odniosła kolejny sukces, tym razem ogólnopolski.

We wrześniu zuchy zgłosiły swój udział w XXXIII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” organizowanej przez Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej. Warunkiem konkursu akcji była realizacja 5 zadań związanych z bioróżnorodnością, które realizowano od października 2021 r. do końca kwietnia 2022 r.

Zuchy przeprowadziły zwiady, obserwacje, wywiady, akcje ekologiczne, a nawet zaprojektowały roboty do specjalnych zadań ekologicznych. Po realizacji każdego zadania przesyłali do organizatorów meldunki wraz z dokumentacją fotograficzną.

Praca zuchów została doceniona przez Komendę HOAE „Florek”, która przyznała „Leśnym Duszkom” II miejsce za najlepszą realizację zadań w kategorii zuchy. Oprócz dyplomu gromada otrzymała nagrodę rzeczową, a opiekunowie za zaangażowanie w realizację zadań Brązowe Odznaki Ekologicznej Ogólnopolskiej Akcji „Florek”.