Małżonkowie świętowali piękne jubileusze

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote, diamentowe czy żelazne gody to jubileusze niezwykłe, tak jak niezwykłe są osoby, które je obchodzą. W tym roku pary z wieloletnim stażem małżeńskim świętowały 6, 7 i 8 września. Uroczystości odbyły się w Ośrodku Kultury w Dąbiu oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie.

Podczas spotkań wójt Tomasz Sadłoń odznaczył w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pary, które obchodziły 50-lecie ślubu. Wszyscy małżonkowie otrzymali natomiast upominki pieniężne od władz gminy, pamiątkowe dyplomy i kwiaty. W tym roku po raz pierwszy dzięki uprzejmości jubilatów, zgromadzeni mieli okazję zobaczyć fotografie, na których uwiecznione zostały ich pierwsze chwile, kiedy już jako małżonkowie rozpoczęli wspólną drogę życia. Jubilaci mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, które otrzymają w formie fotoksiążki.

W uroczystościach, oprócz szanownych Jubilatów i ich rodzin uczestniczyli również: przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, wójt Tomasz Sadłoń wraz z kierownictwem Urzędu Gminy Psary, kierownik USC Bożena Jońca, zastępcy kierownika USC Barbara Sonik i Ewelina Trzcionka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Lidia Ściwiarska oraz sołtysi. Spotkania uświetniły występy artystyczne lokalnych zespołów śpiewaczych: Dąbie, Tęcza i OD-DO.

Złote gody obchodzili Państwo:
Józefa i Jerzy Lisowie, Barbara i Kazimierz Mirczewscy, Danuta i Marek Mrozińscy, Zdzisława i Jan Nowakowie, Teresa i Jerzy Sadłoniowie, Grażyna i Henryk Uchnastowie, Zenobia i Wiesław Zarychtowie, Jadwiga i Marian Bielasowie, Maria i Henryk Jarząbkowie, Elżbieta i Władysław Krawczykowie, Teresa i Marian Kupczakowie, Wanda i Jerzy Mańkowie, Elżbieta i Wiesław Motłochowie, Urszula i Wiktor Zaryczni, Halina i Bogusław Białasowie, Halina i Stanisław Bizanowie, Bronisława i Kazimierz Gwoździowie, Zofia i Henryk Jochymczykowie, Alfreda i Bogusław Nowakowie, Teresa i Remigiusz Olesińscy, Barbara i Leszek Pitasowie, Bogusława i Władysław Drożdżowie, Krystyna i Zdzisław Grabarowie, Zofia i Krzysztof Koziełowie, Antonina i Mieczysław Piekarscy oraz Jadwiga i Mieczysław Pilarczykowie.

Diamentowe gody celebrowali Państwo:
Halina i Jerzy Niedbałowie, Elżbieta i Andrzej Totosiowie, Mirosława i Henryk Cielniaszkowie, Wacława i Edward Niemczykowie, Marianna i Jerzy Warmuzowie, Maria i Alfred Dziubowie, Krystyna i Zdzisław Romikowie oraz Zofia i Jan Żurawscy.

Żelazne gody świętowali Państwo:
Zofia i Zdzisław Twardokęsowie, Zofia i Tadeusz Bochenkowie oraz Michalina i Henryk Sornowie.

Pary obecne 6 września w Ośrodku Kultury w Dąbiu

Jubilaci obecni 7 września w Ośrodku Kultury w Dąbiu

Małżonkowie świętujący 8 września w Ośrodku Kultury w Dąbiu

Małżeństwa celebrujące 8 września w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary