Program „Aktywna tablica” w gminie Psary

Gmina Psary otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 68 tys. zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dzięki temu do dwóch szkół zostały zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Wsparciem finansowym z nowej edycji programu na lata 2020–2024 zostało objęte 2670 szkół podstawowych, w tym szkoły podstawowe w Dąbiu oraz Strzyżowicach. Do tych placówek trafiły sprzęty oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzyżowicach i Szkoła Podstawowa w Dąbiu otrzymały 68 440 zł dotacji, a wkład gminy wyniósł 17 100 zł.