Metropolitalne Dni Energii - dowiedz się więcej o energii wodnej

Energia wodna była używana już od czasów starożytnych w młynach wodnych. Dopiero po wynalezieniu generatora elektrycznego było możliwe wykorzystywanie jej do wytwarzania elektryczności.

Elektrownie wodne są stosunkowo tanim źródłem energii i potrafiącym szybko zmieniać generowaną moc w zależności od konkretnego zapotrzebowania. Ich wadą jest jednak ograniczona liczba lokalizacji, w których można je budować. Ponadto, budowa zapór dla elektrowni wodnych pociąga za sobą zahamowanie naturalnego biegu rzeki i tworzenie zbiorników retencyjnych, drastycznie zmieniających środowisko.

Energia pozyskiwana z wody w hydroelekrowniach, które w skali światowej wytwarzają 21% energii elektrycznej.

Dzieje się to poprzez turbiny napędzające generatory, poruszane przez spływającą wodę z wodospadu lub sztucznego zbiornika. Turbiny znajdujące się wewnątrz tamy przegradzają rzekę i tworzą sztuczny zbiornik, który zapewnia stały przepływ wody. Pierwszą na świecie hydroelektrownię zbudowano w USA w 1892 roku, natomiast najstarszą elektrownia wodną w Polsce zbudowano na początku lat 20. XX w. - na rzece Wda na Pojezierzu Pomorskim.

Ciekawym rozwiązaniem są elektrownie szczytowo-pompowe, które posiadają dwa zbiorniki – górny i dolny. W przypadku maksymalnego zapotrzebowania na energię, woda z górnego zbiornika spływa do dolnego, poruszając turbozespoły i wytwarza prąd. Gdy zapotrzebowanie na energie jest małe, woda z dolnego zbiornika jest pompowana do górnego zbiornika. Największa polska elektrownia szczytowo-pompowa znajduje się w Żarnowcu na pomorzu Gdańskim. Innym obiektem tego typu jest elektrownia w Niedzicy w Pieninach, która wykorzystuje wody ze sztucznego Jeziora Czorsztyńskiego.

Na czym polega energia geotermalna?

Energia geotermalna jest wykorzystywana do taniego wytwarzania elektryczności z gorących źródeł, z których wydobywa się para wodna o temperaturze ponad 1500 C. Źródła te znajdują się głównie w rejonach o silnej aktywności wulkanicznej, stąd też technologię tę stosuje się przede wszystkim w USA, Japonii, Islandii, Nowej Zelandii i na Filipinach. W Polsce duże zasoby wód geotermalnych odkryto w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu. Jedną z największych na świecie instalacji geotermalnych zbudowano na Podhalu. Gorąca woda z tamtejszych źródeł jest wykorzystywana nie tylko do ogrzewania budynków, ale również w lecznictwie, warzywnictwie oraz hodowli ryb. Instalacje tego typu są bardzo opłacalne i przyjazne środowisku naturalnemu.

EKODORADCA