Metropolitalne Dni Energii - dowiedz się więcej o energii z biomasy

Czym jest biomasa?

Wszelka materia organiczna, tzn. substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji (czyli rozkładowi), to właśnie biomasa. Jej forma może być różna - zarówno stała (drewno, rośliny, słoma), jak i ciekła ( biopaliwa np. z rzepaku) czy też gazowa (tzw biogaz).

Dlaczego biomasa jest odnawialnym źródłem energii?

Wszelkie jej zasoby są całkowicie naturalne, niewyczerpywalne oraz odtwarzalne. Mówi się, że biomasa była pierwszym na świecie paliwem.

Najpopularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowane jest również w celach elektrycznych. Energię elektryczną otrzymuje się przez spalanie biomasy w specjalnych kotłach parowych. Do jej wytwarzania stosowany jest również biogaz otrzymywany w wyniku fermentacji odpadów organicznych.
Wszystkie odnawialne źródła łączy to, że w czasie generowania i produkcji energii nie są emitowane do atmosfery żadne szkodliwe substancje. Nie wpływają więc one na zmiany klimatu i efekt cieplarniany. Wszystkie też należą do tzw. zielonej energii, co oznacza, że są naturalne i łatwo dostępne (choć zależy to od rodzaju źródła) i tanie – jeśli tylko wypracuje się odpowiednie sposoby ich pozyskiwania.

EKODORADCA