Instalacje fotowoltaiczne na kolejnych gminnych budynkach

Już wkrótce w kolejnych 4 budynkach użyteczności publicznej z terenu naszej gminy: Bibliotece Publicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, Ośrodku Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu oraz Ośrodku Kultury w Sarnowie zaczną działać nowe instalacje fotowoltaiczne, przeznaczone do produkcji energii elektrycznej. Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 300 tys. zł z czego ponad 186 tys. zł stanowi pozyskane dofinansowanie.

Realizowana inwestycja obejmuje montaż 4 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, obejmujących: panele PV monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną oraz połączenia elektryczne i komunikacyjne na Bibliotece Publicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, Ośrodku Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu oraz Ośrodku Kultury w Sarnowie. Wykonawca w pierwszej kolejności przygotował kompletną dokumentację projektową. Następnie skupił się na nowym pokryciu dachu, czyli ułożył warstwę papy termozgrzewalnej w każdym z wymienionych budynków, po czym przystąpił do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Ośrodek Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna, a jego całkowity koszt wynosi 300 651,36 zł, z czego 186 079, 53 zł wsparte jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Warto wspomnieć, że to już kolejna tego typu inwestycja w gminie Psary. W poprzednich latach panele fotowoltaiczne pojawiły się na 12 budynkach użyteczności publicznej. Instalacje zamontowano na: Urzędzie Gminy Psary, GOK w Gródkowie, CUS w Strzyżowicach, OK w Goląszy Górnej, przedszkolach w Sarnowie, Strzyżowicach i Psarach, Gminnym Żłobku w Psarach oraz we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie.