Dodatek węglowy – nowelizacja ustawy

20 września weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Nowe przepisy wydłużają termin wypłaty świadczenia i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.

 Jeden dodatek węglowy na jeden adres

Od 20 września weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która reguluje przepis składania wniosków. Jeśli pod jednym adresem mieszkają dwie rodziny, czy dwie osoby, które gospodarują osobno to tylko jedna rodzina czy osoba otrzyma dodatek. 3 tys. zł zostanie przyznane temu, kto pierwszy złożył wniosek.

Wydłużony termin na wypłatę dodatku

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wydłuża czas na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę świadczenia z 30 do 60 dni. Wnioski złożone do 20 września będą rozpatrywane według nowych przepisów. Nie trzeba składać nowego formularza.

Przypominamy, że realizacją ustawy o dodatku węglowym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, przyjmując wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00. Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.