Zmiana numeru Sesji zwyczajnej

Informujemy, że ulega zmianie numer Sesji zwyczajnej zwołanej na dzień 28 września 2022r. , z numeru XLVI na numer XLVII.