Uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto pracowników oświaty i szczególny czas, by podziękować pedagogom za ich pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia. W tym roku uczciliśmy go 17 października w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach.

Galę z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły występy uczniów i przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach. Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, który złożył życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom oświaty oraz podsumował tegoroczne inwestycje remontowo-budowlane w szkołach i przedszkolach. Następnie wójt wraz z Krystyną Kluszczyk, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych przekazali pedagogom gratulacje, nagrody i wyróżnienia.

W tym roku nagrody Wójta Gminy Psary otrzymali dyrektorzy następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Dąbiu Joanna Marcinkowska, Szkoły Podstawowej w Gródkowie Beata Polaniecka, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach Dorota Pronobis-Kościńska, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie Małgorzata Barańska, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Psarach Ewa Wawrzak oraz Gminnego Żłobka w Psarach Agata Wilczyńska.

Podziękowania otrzymali wicedyrektorzy szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych: Dorota Konieczny, Jolanta Ciastoń, Aleksandra Janicka, Agnieszka Słowikowska oraz Dorota Haczyk.

Nagrodami Wójta Gminy Psary uhonorowani zostali także nauczyciele: Dorota Konieczny, Barbara Niebylska, Monika Rafalska-Suchanek, Olga Sadłoń, Aleksandra Janicka, Katarzyna Cudnik, Katarzyna Nawrot, Wioletta Mokosa, Maria Olszewska i Justyna Dyba-Kędzior.

Uroczystość była również okazją do wręczenia przez dyrektorów szkół nagród swoim pracownikom za rzetelne pełnienie obowiązków oraz staranne kształcenie uczniów. Następnie wójt pogratulował Kindze Kozłowskiej, która uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego oraz Marlenie Walczyk, Karolinie Zemły-Koj i Tetianie Bronikowskiej, które uzyskały tytuł nauczyciela mianowanego.

Przyszedł również czas na podziękowanie osobom, które przez wiele lat pracowały na rzecz psarskiej oświaty, a w tym roku przeszły na zasłużoną emeryturę: Ewie Dubis i Jolancie Sielskiej, Elżbiecie Gołębiowskiej.

Wójt Tomasz Sadłoń podziękował także Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych Krystynie Kluszczyk oraz sekretarz gminy Mirelli Barańskiej-Sorn za sumienne i wzorowe zarządzanie gminną oświatą.

Na zakończenie prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Psarach Robert Białek oraz przedstawiciel Organizacji Międzyklasowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania Ziemi Będzińskiej Krzysztof Kopka złożyli życzenia i przekazali gratulacje nauczycielom oraz emerytowanym pracownikom.