Zakup węgla na preferencyjnych warunkach - dodatkowe informacje

Szanowni Państwo, w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, które zapowiedział rząd, informujemy, że:
- trwa jeszcze procedowanie ustawy, na mocy której Gminy będą mogły sprzedawać węgiel po preferencyjnych cenach,
- na chwilę obecną Gminy są zobowiązane do wstępnego oszacowania liczby gospodarstw zainteresowanych zakupem tego surowca, stąd ankieta, która pojawiła się na naszej stronie internetowej,
- według projektu ustawy jedna tona ma kosztować maksymalnie 2000 zł, jednak przypominamy, że ustawa jest w trakcie procedowania i sytuacja może ulec zmianie,
- na ten moment nie posiadamy informacji dotyczącej kaloryczności węgla, jednak zgodnie z zapisami procedowanej ustawy kopia certyfikatu jakości potwierdzającego parametry węgla ma być dołączona do umowy, którą Gmina zawrze z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe,
- zgodnie z projektem ustawy do zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym:
◦ której przyznano lub wypłacono dodatek węglowy,
lub
◦ która ma wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako główne źródło ciepła – źródło węglowe
oraz, która nie zakupiła węgla na preferencyjnych warunkach wcześniej.