Zakup węgla po preferencyjnej cenie – już można składać wnioski

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Gmina Psary pomoże w zaopatrzeniu mieszkańców w węgiel. Od 8 listopada w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach rozpoczyna się przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych zakupem paliwa po preferencyjnej cenie.

Mieszkańcy gminy Psary od wtorku, 8 listopada mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie odpowiedniego wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach:
• osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Zgodnie z zapisami ustawy wniosek dotyczy tylko roku 2022, a maksymalna ilość węgla dla gospodarstwa domowego wynosi 1,5 tony. Aby umożliwić dystrybucję węgla do 31 grudnia br., prosimy nie zwlekać ze złożeniem wniosku, tylko zrobić to możliwie jak najszybciej.

Każdy z wniosków będzie podlegał weryfikacji – węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego. Warunkiem jest też deklaracja źródła ciepła na węgiel, złożona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Prawa do zakupu nie będą miały osoby, które nabyły węgiel wcześniej w preferencyjnej cenie, np. w sklepie PGG. Wniosek o zakup zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 (czyli, po 11 marca tego roku) po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz dokonaniu przez mieszkańca przedpłaty na wskazany numer konta w wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej informacji, węgiel będzie do odbioru w wyznaczonym składzie opału. Koszt jednej tony wyniesie 2 000 zł. Cena nie zawiera ewentualnego transportu węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego, ale można go za dodatkową opłatą zamówić w składzie.

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańca wstępnej deklaracji chęci zakupu węgla na preferencyjnych warunkach nie jest równoznaczne z możliwością jego zakupu. Konieczne jest złożenie wniosku i przejście jego pozytywnej weryfikacji.

Ile węgla można kupić w cenie preferencyjnej?
Każde gospodarstwo domowe może kupić 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony od 7 stycznia 2023 r., po ponownym złożeniu wniosku.

Kto zagwarantuje jakość węgla?
Gmina, realizując zadanie, jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

Ministerstwo Aktywów Państwowych deklaruje, że węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju.

Jakie rodzaje węgla są dostępne?
W ofercie dostępny jest groszek i orzech.

WNIOSEK