„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

sm Logotypy CPPC

Gmina Psary w połowie listopada 2022 r. zakupiła i przekazała laptopy dzieciom i wnukom byłych pracowników PPGR w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wsparciem objętych zostało 13 dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR zamieszkałych w gminie Psary, zgodnie ze złożonymi i zweryfikowanymi wnioskami.

Kwota wydatkowana wynosi 28 782,00 zł.

Zakupu sprzętu dokonano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1981/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

sm banner na strone PPGR1