Blisko 5 milionowa inwestycja w Górze Siewierskiej

W listopadzie rozpocznie się realizacja jednej z największych gminnych inwestycji - zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej połączone z odwodnieniem ul. Ogrodowej. Koszt przedsięwzięcia to blisko 5 mln zł.

 Już wkrótce rozpoczną się prace przy kolejnej inwestycji w naszej gminie. Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej powstanie nowe sportowo-rekreacyjne miejsce dla mieszkańców. W miejscu starego betonowego placu pojawi się nowy, z przyłączem elektrycznym, dzięki któremu możliwe będzie podpięcie sceny mobilnej. Mieszkańcy będą mieli do swojej dyspozycji siłownię zewnętrzną, plac zabaw, minirampę, kolejkę szynową i drewnianą altanę z grillem, kołem ogniskowym i ławeczkami. Teren zostanie ogrodzony, pojawią się na nim nowe chodniki, oświetlenie, monitoring i nasadzenia zieleni. Inwestycja obejmuje także budowę nowej drogi wyjazdowej i placu manewrowego przed garażami OSP, kanalizacji sanitarnej i odwodnienia terenu.
- Zagospodarowania terenu wokół remizy OSP w Górze Siewierskiej to niezwykle wyczekiwana przez lokalną społeczność inwestycja. Stworzenie nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej atrakcyjne spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe to strzał w tzw. dziesiątkę. Aktywnie uczestniczyłam w pracach nad aktualizacją i dostosowaniem projektu technicznego do bieżących potrzeb społeczeństwa jak i sprostaniu ich oczekiwań - mówi Krystyna Kluszczyk Radna Rady Gminy Psary.

Umowa obejmuje także odwodnienie i remont odcinka ulicy Ogrodowej. Na 142,75 m odcinku jezdni wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i wpusty drogowe. Stara konstrukcja drogi zostanie rozebrana, a podbudowa z kruszywa wymieniona na nową. Następnie na remontowanym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia bitumiczna. Wyremontowane zostaną także nawierzchnie zjazdów, a pobocza umocnione kruszywem. Wartość przedsięwzięcia wynosi 4 860 841,44 zł, a jego wykonawcą jest firma Silesia Trans Service Sp. z o.o. Zgodnie z umową prace potrwają do listopada 2023 roku.