Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Mieczysławy Gwóźdź,
wieloletniego Skarbnika Gminy Psary.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z pracownikami Urzędu Gminy Psary
oraz Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z Radnymi