Wszystko o węglu na preferencyjnych warunkach

Informujemy, że 22 listopada gmina Psary podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców naszej gminy. Do wydawania węgla wyznaczony został skład węgla REMAT Cichoń Sp. j., który znajduje się w przy ulicy Długosza 11, w Wojkowicach 42-580. Skład ten jest Kwalifikowanym Dostawcą Węgla Polskiej Grupy Górniczej.

 Jaka jest cena węgla?

Cena węgla to 1900 zł za tonę, niezależnie od jego rodzaju (kostka, orzech, groszek II). Oznacza to, że cena za 1,5 tony wynosi 2850 złotych.
Według informacji zamieszczonych na stronie kopalni KWK Wesoła, groszek II jest to produkt o następujących parametrach: wartość opałowa 28-32 MJ/kg, granulacja 6-25 mm, popiół do 8%, siarka 0,6%. Cechujący się niską spiekalnością, niską zawartością popiołu oraz niskim poziomem siarki. Jeszcze przed dokonaniem opłaty należy sprawdzić czy jest to odpowiednie paliwo do zasilania Państwa kotła.

Kiedy mam zapłacić za węgiel?

Płatność za zakup węgla należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach na rachunek bankowy Urzędu Gminy Psary,

nr: 68 8438 0001 0000 0257 2022 0002

Tytuł przelewu: zapłata za węgiel, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania i adres dostawy jeśli jest inny niż zamieszkania.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość odbioru faktury w siedzibie Urzędu Gminy Psary.

Zapłaciłem i co dalej?

Po dokonaniu wpłaty i jej zaksięgowaniu, dane wnioskodawcy przekażemy do składu węgla REMAT Cichoń Sp. j., który znajduje się przy ul. Długosza 11,  w Wojkowicach 42-580. Informację o terminie odbioru węgla otrzymają Państwo bezpośrednio ze składu REMAT z telefonu o numerze 600 386 054. Na wskazany numer NIE NALEŻY dzwonić.
W sytuacjach wyjątkowych ze składem można skontaktować się dzwoniąc na numer 32 769 65 70.

Co z transportem?

Zgodnie z przepisami gmina nie może w cenie tony węgla ująć kosztów jego transportu ze składu węglowego do domu mieszkańca. Udało nam się jednak uzyskać niższą cenę za tonę niż pierwotnie ogłosiliśmy, czyli 1900 zł oraz zapewnienie ze strony składu REMAT, że dostarczy on węgiel do domu mieszkańca za jedyne 50 zł za tonę, (czyli 75 zł za 1,5 tony), w dowolne miejsce na terenie gminy Psary. Za transport należy bezpośrednio zapłacić kierowcy składu REMAT.

Jakie dokumenty będą potrzebne do odbioru węgla?

Wydanie węgla przez skład będzie możliwe po okazaniu dowodu osobistego wnioskodawcy. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego przez osobę, która złożyła wniosek, konieczne jest upoważnienie do odbioru innej osoby. Formularz takiego upoważnienia został dołączony do koperty z informacją o uprawnieniu do zakupu węgla. Mając na względzie konieczność jak najszybszej dystrybucji węgla do gospodarstw domowych powyższą informację będzie doręczać Państwu osoba zatrudniona do realizacji tego zadania przez Urząd Gminy.
Kierowca dostarczający węgiel po sprawdzeniu dowodu osobistego wnioskodawcy lub po sprawdzeniu dowodu osobistego i pobraniu upoważnienia od innej osoby odbierającej, przekaże węgiel wraz z certyfikatem świadczącym o jego parametrach jakościowych m.in. o wartości opałowej, zawartości popiołu czy siarki. Prosimy odbierających o sprawdzenie certyfikatu i przystosowanie posiadanych kotłów do spalania tego rodzaju paliwa. Kierowca poprosi również o podpisanie dokumentu potwierdzającego wydanie i odbiór węgla.