Nowe tablice z nazwami ulic i obiektów publicznych w gminie Psary

Co roku podejmujemy działania, które poprawiają estetykę naszej gminy. Jednym z nich jest wymiana wszystkich tablic z nazwami ulic oraz montaż tablic z nazwami obiektów publicznych, które zakończyły się w grudniu ubiegłego roku.

W grudniu na terenie naszej gminy pojawiło się 331 nowych tabliczek z nazwami ulic i obiektów publicznych, takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, placówki oświatowe, ośrodki kultury, biblioteki, ochotnicze straże pożarne, ośrodki zdrowia, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stadiony sportowe i place zabaw.

Każda z tablic jest dwustronna, wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne blachy ocynkowanej i co ważne, pokryta folią odblaskową II generacji, dzięki czemu widoczna również po zmroku.  Warto wspomnieć, że nowe, czytelniejsze oznakowanie jest zgodne z systemem identyfikacji wizualnej Psar i posiada nasze logo. Wymienione zostały również wszystkie słupki, na których przymocowano tablice.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Krupińscy II” Sp. Jawna z Dąbrowy Górniczej, a jego koszt wyniósł 97 984,26 zł.