Wnioski na zakup węgla

Szanowni Państwo, informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach rozpoczął przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnej cenie na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1,5 tony.

 Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie odpowiedniego wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach:
• osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (Adres skrytki ePUAP: /ops-psary/skrytka). Proszę pamiętać, że wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przypominamy, że węgiel po preferencyjnej cenie (1900 zł za tonę) mogą kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego. Warunkiem jest też deklaracja źródła ciepła na węgiel, złożona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy z wniosków będzie podlegał weryfikacji.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres. Oznacza to, że mieszkańcy, którzy do 31 grudnia 2022 roku nie zakupili węgla po preferencyjnej cenie mogą wnioskować teraz o 3 tony.

Wniosek