Nowa droga w Gródkowie

Zakończono prace związane z budową ponad 350 m odcinku gminnej drogi publicznej ulicy Leśnej w Gródkowie. Koszt inwestycji wyniósł ponad 646 tys. zł.

Zakres prac obejmował budowę odcinka gminnej ulicy Leśnej w Gródkowie, której długość wyniosła 355 m. W trakcie prac rozebrana została istniejąca nawierzchnia z kruszywa, wykonano korytowanie oraz położono nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano również pobocza oraz dostosowano zjazdy do posesji do wysokości budowlanej, a także przebudowano sieć telekomunikacyjną. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma BRUKOPOL BIS Paweł Kruz z Koziegłów, a jego koszt wyniósł 646 240,86 zł.