Informacja o odbiorze wielkogabarytów

Szanowni Państwo, odpowiadając na Państwa liczne zgłoszenia dotyczące odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, informujemy, że firma Reko Prime Sp. z o.o. odbiera odpady dwoma pojazdami. Pierwszy pojazd zabiera zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny oraz zużyte opony, natomiast drugi wielkogabaryty.