Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2018 r.:

1

Podmioty zbierające w 2018 r. na terenie gminy Psary odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

2

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2017 r.:

3