Stowarzyszenie Tańczące Motyle

„Tańczące motyle są tu i tam
Tańczące motyle to Ty i Ja”

Tańczące Motyle to stowarzyszenie zwykłe wpisane w dniu 10.01.2017 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem ESZ 0004.


Cel działalności:
Działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Adres siedziby:
ul. Szkolna 100
42-512 Psary
Nip: 625 246 01 64


Prezes Stowarzyszenia – Halina Raś-Homel, tel. 602 479 290
Skarbnik – Ewa Wyderka, tel. 660 063 043