Przebudowa DW 913 staje się faktem

9 września ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913. Dzięki porozumieniu, które Gmina Psary zawarła z Województwem Śląskim przy okazji tej inwestycji wymieniona zostanie sieć wodociągowa i wybudowana kanalizacja sanitarna w pasie drogi.

Przebudowa 13 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 913

Przedsięwzięcie, finansowane z budżetu województwa śląskiego, obejmuje przebudowę 13 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 913, który przebiega od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny do skrzyżowania z DK 86 w Będzinie.

Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Prace obejmą również przebudowę 10 obiektów inżynierskich, budowę 9 przepustów ekologicznych oraz wykonanie pionowych i poziomych oznaczeń.

Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a jego całkowity koszt wyniesie 124 851 916,29 zł, z czego 50 150 000,00 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a planowany termin zakończenia prac to lipiec 2021 roku.

Gmina Psary wymieni sieć wodociągową i wybuduje kanalizację sanitarną

Dzięki zawartemu pomiędzy Gminą Psary, a Województwem Śląskim porozumieniu, równocześnie z przebudową DW 913 wymieniona zostanie sieć wodociągowa oraz wybudowana kanalizacja sanitarna, o łącznej długości 8 km, w Psarach i Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. Szosowej. Dzięki temu, po odbiorach poszczególnych odcinków drogi, Zakład Gospodarki Komunalnej będzie systematycznie podłączał mieszkańców do nowej sieci. Dodatkowo wykonane zostanie zasilanie gablot na 6 wiatach przystankowych.

Koszt przedsięwzięcia po stronie Psar wynosi 7 287 970,27 mln zł.

Inwestycja wiąże się z dużymi utrudnieniami

Prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej prowadzone będą od godz. 6:00 do 22:00 przez 6 dni w tygodniu. Na remontowanych odcinkach pojawi się ruch wahadłowy lub wyznaczone zostaną objazdy. Projekty organizacji ruchu, które wyznaczył Wykonawca, zostały pozytywnie zaopiniowane m.in. przez zarządców dróg, w tym GDDKiA oraz Starostwo Powiatowe w Będzinie oraz zatwierdzone przez Marszałka Województwa Śląskiego. Bez względu na to czy dany odcinek drogi będzie wyłączony z ruchu czy też nie, nie są przewidziane zmiany trasy autobusów. Ponadto przedsięwzięcie wiąże się z wycinką rosnących w pasie drogowym drzew, która pozwoli na poszerzenie jezdni oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Pierwsze prace już ruszyły

Pierwsze prace rozpoczęły się 9 września i obejmują odcinek drogi w Siemoni. W planach na ten rok jest również między innymi przebudowa dwóch odcinków DW 913 w gminie Psary. W październiku rozpocznie się modernizacja 300 m odcinka jezdni w okolicy centrum dystrybucyjnego firmy Lidl w Gródkowie. W tym samym miesiącu prace prowadzone będą również na 500 m odcinku drogi w niezabudowanym terenie od ul. Kolejowej w Gródkowie do przystanku autobusowego, znajdującego się w okolicy Szkoły Podstawowej. Na czas prowadzonych prac wprowadzone zostaną objazdy. Bez zmian pozostaną natomiast trasy przejazdu autobusów miejskich oraz autobusu szkolnego.

Nowa zakładka na www.psary.pl

Wszelkie informacje związane z tą wielomilionową inwestycją będą przekazywane Państwu na bieżąco. By ułatwić komunikację na stronie internetowej www.psary.pl powstała dodatkowo specjalna zakładka DW 913, w której będą publikowane wszystkie informacje dotyczące tego przedsięwzięcia.