Ruszyła przebudowa DW 913 w Gródkowie

W październiku rozpoczęto modernizację pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w Gródkowie, w okolicy centrum dystrybucyjnego Lidla. W tym roku rozpoczną się także prace przygotowawcze na niezabudowanym odcinku, od ul. Kolejowej do przystanku autobusowego, znajdującego się w rejonie szkoły.

 

Od 9 października w okolicy centrum dystrybucyjnego firmy Lidl wprowadzony został, sterowany sygnalizacją świetlną, ruch wahadłowy. W dalszym ciągu prowadzone są także prace związane z wycinką rosnących wzdłuż pasa drogowego drzew, która pozwoli na poszerzenie jezdni oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. W związku z tym, dla zapewnienia bezpieczeństwa, może zostać tymczasowo wprowadzony ruch wahadłowy na niektórych odcinkach drogi.

W tym roku rozpoczną się także pierwsze prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, które będą realizowane równocześnie z modernizacją drogi. Przedsięwzięcie, realizowane i finansowane przez gminę Psary, zakłada budowę sieci wodociągowej i kanalizacji o łącznej długości 8 km w Gródkowie, Psarach i Strzyżowicach.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 wyniesie 124 851 916,29 zł, z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2021 roku.