Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu

Szanowni Państwo, 09 marca na DW 913 zostanie zamknięty odcinek drogi od ulicy Granicznej w Psarach do zjazdu do Centrum Dystrybucji Lidl w Gródkowie.

W związku z kolejnym etapem robót drogowych na dzień 09.03.2020 r. godz. 10.00 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu.
Jednocześnie informujemy, że obecnie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zlikwidowana i zastąpiona wdrażanym, całkowitym zamknięciem drogi. Objazd poprowadzony będzie przez ulicę Szkolną, Wiejską w Psarach i Sarnowie oraz DK86. Zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców oraz komunikacji miejskiej.

Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.