Zmiany w organizacji ruchu na DW 913

Szanowni Państwo, 12 listopada na DW 913 na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach, pomiędzy ul. Belną a ul. Graniczną, nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Wdrażany etap zastąpi dotychczasową organizację ruchu wprowadzoną na czas realizowania robót.

W związku z robotami drogowymi na dzień 12.11.2020 r. godz. 10.00 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu. Na 300 metrowym odcinku drogi, wyłączony z ruchu zostanie jeden pas jezdni.

Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.