Awaryjne zamknięcie odcinka DW 913 w Strzyżowicach

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wystąpieniem awarii na DW 913 w Strzyżowicach, Wykonawca w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamknięciu odcinka tej drogi – od skrzyżowania z ul. Belną do skrzyżowania z ul. Graniczną. Dopuszczony zostanie jedynie dojazd mieszkańców do posesji zlokalizowanych na wspomnianym odcinku.

Zamknięcie spowodowane jest złym stanem korpusu drogowego remontowanej DW 913, który wymaga natychmiastowej naprawy, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz możliwość wystąpienia szkód materialnych.

Niezwłocznie po zakończeniu prac awaryjnych zostanie przywrócona poprzednia organizacja ruchu.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.