Czasowe zamknięcie odcinka DW 913

Firma STRABAG informuje, że z uwagi na wykonywanie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej 913 na odcinku od ul. Belnej do ul. Granicznej w Strzyżowicach, w dniu 29.03 nie będzie możliwości przejazdu oraz dojazdu do posesji w godzinach 7:00 – 19:00.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.