Przedłużone zamknięcie przejazdu kolejowego

Wykonawca przebudowy DW 913 firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. informuje, że co najmniej do 24 maja przedłużone zostanie zamknięcie przejazdu kolejowego w Psarach. Utrudnienia spowodowane są koniecznością wykonania konstrukcji nawierzchni, m.in. warstwy wiążącej w obrębie przejazdu.

Całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w Psarach związane jest z pracami prowadzonymi przez PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie.

Wykonywane prace uzależnione są od warunków atmosferycznych, a czas ich realizacji może ulec zmianie. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.