Zamknięcie odcinka i tymczasowa organizacja ruchu na DW 913

Szanowni Państwo, od 17 do 18 maja na DW 913 będą prowadzone prace wymagające zamknięcia odcinka drogi i wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Do 19 maja zostało również przedłużone zamknięcie przejazdu kolejowego w Psarach.

 17-18 maja

W dniach 17-18 maja na odcinku DW 913 od przejazdu kolejowego w Gródkowie do ul. Granicznej w Psarach będą wykonywane prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej. W związku z tym konieczne jest całkowite zamknięcie odcinka drogi pomiędzy przejazdem kolejowym w Gródkowie, a ul. Graniczną

Do 19 maja

Dodatkowo, w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie, do 19 maja zostaje przedłużone całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w Psarach.

Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.