Organizacja ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Gródkowie

Informujemy, że ze względu na trwające w dalszym ciągu prace remontowe przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Zwycięstwa w Psarach/Gródkowie, planowane na 14 maja zakończenie prac zostało przesunięte na 19 maja.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na konieczność wykonania warstwy wiążącej na ulicy - Zwycięstwa w Psarach/Gródkowie, w dniach 17-19 maja 2021 r. Całkowicie wyłączony z ruchu zostanie odcinek tej ulicy, od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Graniczną.

W tych dniach linie autobusowe będą kursowały:
- linie nr 107 i 200 od ulicy Szkolnej bezpośrednio do ulicy Granicznej w Psarach,
- linia nr 125 w kursach przez Łagiszę, od ulicy Szkolnej ulicami: Graniczną i Parkową do przystanku „Psary Goląsza Biska", który będzie zarówno przystankiem początkowym jak i końcowym dla tej linii. Tu będą się też odbywały postoje eksploatacyjne. Trasy kursów przez Gródków pozostają bez zmian.

Całkowicie wyłączony z obsługi zostanie przystanek „Psary Gródków Kościół”, linia autobusowa nr 104 będzie kursowała wg dotychczasowego rozkładu jazdy.